S - מעבר ל "תוכן העמוד" 1 - מעבר ל "תפריט תחתון"" 2 - מעבר ל "צור קשר" 3 - מעבר ל "מפת האתר" 0 - מעבר ל "נגישות"

הנגשת אתרים

אתר מונגשחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ”ח-1998 הנו חוק הבסיס הנוגע לזכויותיהם של אנשים בעלי מוגבלויות שונות, בין התקנות בחוק זה הנוגעות לנגישות נכתבו “תקנות נגישות השירות”, בו סעיף 35 המתייחס לעניין הנגשת אתרי אינטרנט.

סעיף זה בחוק קובע כי על כל אתר קיים הנותן שרות או מידע לציבור להיות נגיש, רמת הנגישות הנדרשת, AA או AAA נקבעת לפי מהות הגוף המפעילה את האתר, במקרים מיוחדים מתאפשרת להגיש בקשה לקבלת פטור בשל נטל כבד מדי (סעיף 19יב לחוק) ואז ניתן לבצע הנגשה ברמה A בלבד.

אתר אינטרנט נגיש משמעו אתר המאפשר לבעלי מוגבליות להשתמש בו ללא קשיים, לדוגמא, השמעת הטקסט על ידי דיבור, הפיכת צבעי האתר לניגודיות גבוהה והגדלת הטקסט למתקשים בראייה, ניווט באתר באמצעות מקלדת, צפייה בוידאו עם כתוביות ועוד.

אתר אינטרנט שאינו מונגש עלול להיות חשוף לתביעות והרשעות פליליות (בתביעות פרטניות או ייצוגיות).

חשוב לציין שאתר מונגש הינו תוצר של כלל הגורמים האחראים על מבנה ותחזוקת האתר, לרבות, מפתח האתר, מעצב האתר, מזיני התוכן ועוד.

על אתר מונגש לעמוד בהנחיות התקן הישראלי לנגישות 5568 של מכון התקנים המבוסס על התקן הבינלאומי (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) של גוף התקינה הבין-לאומי W3C World Wide Web Consortium, אתר מונגש העומד בתקנים זכאי לקבל תו תקן מתאים.

החלק המעניין בנושא, מעבר להנגשת האתר לבעלי מוגבליות הוא הגדלת קהל היעד לשמוש בשרותי האתר, על פי מחקר שנערך נמצא שחלק זה באוכלוסיה הנו כ- 25%, אפקט נוסף של הנגשת אתר הנו דירוג גבוה יותר במנועי חיפוש ותעדוף בתוצאות.

תהליך הנגשת האתר הנו בשלבים: בשלב הראשון יתבצע דו”ח מקיף שיכיל משימות לביצוע הנגשה באתר, דו”ח זה יועבר למפתחי האתר, וזהו השלב השני בו יתבצע השינויים הנדרשים באתר, בשלב השלישי יועבר האתר לבדיקה חוזרת וכן הלאה עד לשלמות ההנגשה, תחזוקה שוטפת של האתר תוך יישום הנחיות ההנגשה הכרחית לשמירה על תקן האתר כנגיש.

בין לקוחותינו

יצירת קשר

טלפקס: 08-8643729 | רחוב האורגים 29 אשדוד | [email protected]
google map | waze


    • מעוניין גם לרשום את סיבת הפנייה?
    • אנחנו לא נעביר את פרטיך בטופס לאף גורם
      IGW שיווק, מיתוג ובניית אתרים